متن برگزیده کلاس نگارش – نوروز ۹۷ به قلم حامد مهرور – پایه دهم

استاد سید مهدی شجاعی مهمان جلسه «گفت و گوی علوم انسانی»

متن برگزیده کلاس نگارش – آرمان هادی