متن برگزیده کلاس نگارش – نوروز ۹۷ به قلم حامد مهرور – پایه دهم

 

 

پاسخ تمرین در کلاس ریاضی B – شماره ۱۳

 

پاسخ تمرین در کلاس ریاضی B – شماره ۱۲

 

پاسخ تمرین در کلاس ریاضی B – شماره ۱۱

 

استاد سید مهدی شجاعی مهمان جلسه «گفت و گوی علوم انسانی»

 

 

جلسه چهاردهم عقاید – ۱۵ فروردین ۹۷

 

متن برگزیده کلاس نگارش – آرمان هادی

 

 

نمونه سؤال انسان و محیط زیست درس ۱ تا ۴

 

کلاس مشاوره ۶ اسفند – جو زندگی اطراف ما و معیار درست زندگی کردن