دروس ۱ تا ۴ زیست ۲

نام درس: زیست شناسی

موضوع: دروس ۱ تا ۴ زیست ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۶

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۶T1131

لینک دانلود سند:

 

کلاس معکوس ریاضی B – جلسه دوم

 

 

دروس ۱و۲ فلسفه سوم تا ابتدای شهید راه حکمت

نام درس: فلسفه و منطق

موضوع: دروس ۱و۲ فلسفه سوم تا ابتدای شهید راه حکمت

تاریخ برگزاری آزمون:۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

رشته:  انسانی

کد آزمون:

۹۶T2115

لینک دانلود سند:

 

زمین شناسی – فصل ۶ پیش دانشگاهی

نام درس: زمین شناسی

موضوع: فصل ۶ پیش دانشگاهی

تاریخ برگزاری آزمون:۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۶T1407

لینک دانلود سند:

 

فیزیک – کلّ مباحث نیمسال اوّل

نام درس: فیزیک

موضوع: کل مباحث ترم اول

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی، تجربی

کد آزمون:

۹۶T0675

لینک دانلود سند:

 

آزمون های روز سه شنبه ۱۰ بهمن – پیش دانشگاهی

 

 

برنامه آزمون های هفته نوزدهم

 

کلاس معکوس ریاضی B – جلسه اول

 

 

دروس۱۳ تا ۱۸ ادبیات فارسی پیش دانشگاهی

نام درس: زبان و ادبیات فارسی

موضوع: دروس۱۳ تا ۱۸ ادبیات فارسی پیش دانشگاهی

تاریخ برگزاری آزمون: ۷ بهمن ماه ۱۳۹۶

رشته:  ریاضی، تجربی، انسانی

کد آزمون:

۹۶T0335

لینک دانلود سند:

 

پاسخنامه ریاضی عمومی