ارسال کتاب برای ایتام مناطق محروم جنوب کشور از طرف کانون نیکوکاری احسان به همّت دانش آموختگان دوره ۲۱ – زمستان ۹۶

 

 

دفترچه راهنمای اردوی دانش آموزان پایه یازدهم – یزد

 

اردوی تفریحی پایه دهم – پینت بال شهاب