نوشته ی برگزیده کلاس نگارش با عنوان ماه و مرداب آقای محمّد علی موحّدی – پایه دهم انسانی