مراسم ختم همسر محترم جناب آقای اکبر تنها

مکان: خیابان شهید عراقی – مسجد الزهرا

زمان: روز جمعه ۹۶/۲/۲۹  –  ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲

مراسم جشن مبعث

دریافت فایل