پاسخ درس ۵، ۶ و۷ عربی – کتاب خیلی سبز

 

نمونه سؤالات امتحان نهایی ادبیات

 

مراسم ختم همسر محترم جناب آقای اکبر تنها

مکان: خیابان شهید عراقی – مسجد الزهرا

زمان: روز جمعه ۹۶/۲/۲۹  –  ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲

 

تمرین دوره ای هندسه

 

امتحانات دی و شهریور ۹۵-۹۴

 

امتحان نهایی تاریخ معاصر – ۳ سال اخیر