۲۰۰ مسأله شگفت انگیز فیزیک

هدف کتاب ۲۰۰ مسئله شگفت انگیز فیزیک تقویت درک قوانین فیزیک در دانش آموزان و دانشجویان با استفاده از مسائلی است که حل آن ها عمدتاً نه به ریاضیات پیچیده بلکه به شمّ قوی فیزیکی نیاز دارد.بیشتر مسائل از فیزیک کلاسیک (غیرکوانتومی) انتخاب و به زبان غیر فنّی و ساده ارائه شده اند. ریاضیات لازم برای حل مسائل در سطح مقدّماتی حسابان است. خواننده برای حل این مسائل ابتدا باید چارچوب درست حل مسئله و شاخۀ فیزیکی مربوط به آن را برگزیند و در مورد تحلیل وضعیت تصمیم گیری کند. سطح عمومی تمام مسائل برای دانش آموزان زبده، علاقه مندان به شرکت در المپیاد فیزیک، دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مناسب است. امید است که خوانندگان این مجموعه با مسائل چالش برانگیزی مواجه شوند ، و علاوه بر یادگیری و کسب مهارت از آن لذّت ببرند.

این کتاب هم اکنون در بخش معرفی کتاب دبیرستان در معرض دید علاقمندان قرار دارد.

کتابخانه و مرکز اطلاعات دبیرستان احسان

 

فصل ۱ پیش دانشگاهی سینتیک

نام درس: شیمی

موضوع: فصل ۱ پیش دانشگاهی سینتیک

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی تجربی

کد آزمون:

۹۵T0751

لینک دانلود سند:

 

فصل ۱ شیمی سوم- واکنش شیمیایی و استوکیومتری

نام درس: شیمی

موضوع: فصل ۱ شیمی سوم- واکنش شیمیایی و استوکیومتری

تاریخ برگزاری آزمون: ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی تجربی

کد آزمون:

۹۵T0745

لینک دانلود سند:

 

فصل ۱ شیمی سوم- واکنش شیمیایی و استوکیومتری

نام درس: شیمی

موضوع: فصل ۱ شیمی سوم- واکنش شیمیایی و استوکیومتری

تاریخ برگزاری آزمون: ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی تجربی

کد آزمون:

۹۵T0744

لینک دانلود سند:

 

تبدیل ها هندسه ۲

نام درس: هندسه تحلیلی

موضوع: تبدیل ها هندسه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۵T0923

لینک دانلود سند:

 

هندسه در فضا هندسه ۲

نام درس: هندسه تحلیلی

موضوع: هندسه در فضا هندسه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۵T0922

لینک دانلود سند:

 

فصل ۷ زیست ۲ میوز و تولید مثل جنسی

نام درس: زیست شناسی

موضوع: فصل ۷ زیست ۲ میوز و تولید مثل جنسی

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۶

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۵T1165

لینک دانلود سند:

 

فصل ۶ زیست ۲ کروموزوم ها و میتوز

نام درس: زیست شناسی

موضوع: فصل ۶ زیست ۲ کروموزوم ها و میتوز

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۶

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۵T1164

لینک دانلود سند:

 

فصل ۵ زیست ۲ ژنتیک

نام درس: زیست شناسی

موضوع: فصل ۵ زیست ۲ ژنتیک

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۶

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۵T1163

لینک دانلود سند: