پاسخنامه نمونه سؤالات آزمون هماهنگ بین مدارس ۱ اردیبهشت ماه ۹۶ – دروس عمومی

 

پاسخنامه نمونه سؤالات آزمون هماهنگ بین مدارس ۱ اردیبهشت ماه ۹۶ – دروس اختصاصی

 

جدول صبحگاه فروردین ماه

 

مراسم جشن ۱۳ رجب

 

 

فراخوان زیارت دسته جمعیِ حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السّلام