ورزش را در تعطیلات تعطیل نکنیم

کاربرد مشتق

نام درس: ریاضی عمومی

موضوع: کاربرد مشتق

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۵T1334

لینک دانلود سند:

مطابق آزمون آزمایشی شماره ۷ گزینه ۲

نام درس: زبان انگلیسی

موضوع: مطابق آزمون آزمایشی شماره ۷ گزینه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: ریاضی تجربی انسانی

کد آزمون:

۹۵T0536

لینک دانلود سند:

مطابق آزمون آزمایشی شماره ۷ گزینه ۲

نام درس: زبان و ادبیات فارسی

موضوع: مطابق آزمون آزمایشی شماره ۷ گزینه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: ریاضی تجربی

کد آزمون:

۹۵T0343

لینک دانلود سند:

امواج الکترومغناطیس و الکتریسیته ی جاری

نام درس: فیزیک

موضوع: امواج الکترومغناطیس و الکتریسیته ی جاری

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: ریاضی تجربی

کد آزمون:

۹۵T0675

لینک دانلود سند:

پیروزی تیم فوتبال دوره ۲۱ در مقابل معلّمین

روز گذشته مورخ ۱۰ اسفند ماه تیم فوتبال دوره ۲۱ در بازی فینال مسابقات فوتبال دهه فجر موفق شد تا حریف خود یعنی تیم معلّمین را ۵ بر ۲ مغلوب خود کند.