دروس ۸ و ۹ پیش‌دانشگاهی

نام درس: علوم اجتماعی

موضوع: دروس ۸ و ۹ پیش‌دانشگاهی

تاریخ برگبهری آزمون: ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۵

رشته: انسانی

کد آزمون:

۹۵T2314

لینک دانلود سند:

فصل ۳و۴ زیست ۲

نام درس: زیست شناسی

موضوع: فصل ۳و۴ زیست ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۵

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۵T1148

لینک دانلود سند:

اسید و باز صفحه ۵۹ تا ۷۵

نام درس: شیمی

موضوع: فصل ۴ (اسید و باز از صفحه ۵۹ تا صفحه ۷۵)

تاریخ برگبهری آزمون: ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۵

رشته: ریاضی ،‌ تجربی

کد آزمون:

۹۵T0731

لینک دانلود سند:

درس ۱ دینی ۳

نام درس: دین و زندگی

موضوع: درس ۱ دینی ۳

تاریخ برگبهری آزمون: ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

رشته: ریاضی ، تجربی ، انسانی

کد آزمون:

۹۵T0221

لینک دانلود سند:

دروس ۴و۵ ادبیات ۳ + دروس ۱۵و۱۶ زبان فارسی ۳ + دروس ۱۵تا۱۷ ادبیات پیش دانشگاهی

نام درس: زبان و ادبیات فارسی

موضوع: دروس ۴و۵ ادبیات ۳ + دروس ۱۵و۱۶ زبان فارسی ۳ + دروس ۱۵تا۱۷ ادبیات پیش دانشگاهی

تاریخ برگزاری آزمون: ۰۹ بهمن ماه ۱۳۹۵

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۵T0331

لینک دانلود سند:

دروس ۳تا۵ ادبیات ۳ + دروس ۱۹تا۲۰ زبان فارسی ۳ + دروس ۱۵تا۱۷ ادبیات پیش دانشگاهی

نام درس: زبان و ادبیات فارسی

موضوع: دروس ۳تا۵ ادبیات ۳ + دروس ۱۹تا۲۰ زبان فارسی ۳ + دروس ۱۵تا۱۷ ادبیات پیش دانشگاهی

تاریخ برگزاری آزمون: ۰۹ بهمن ماه ۱۳۹۵

رشته: انسانی

کد آزمون:

۹۵T0332

لینک دانلود سند:

موج – کار و انرژی

نام درس: فیزیک

موضوع: موج – کار و انرژی

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۵

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۵T0669

لینک دانلود سند:

فراخوان ثبت نام و جدول مسابقات

آزمون کلاسی ۴۴

نام درس: ریاضیات گسسته

موضوع: آزمون کلاسی ۴۴

تاریخ برگزاری آزمون: ۰۶ بهمن ماه ۱۳۹۵

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۵T01101

لینک دانلود سند: