بخش ۳ شیمی ۲ + فصل ۱ پیش‌دانشگاهی

نام درس: شیمی

موضوع: پاسخ‌نامه تشریحی آزمون بخش ۳ شیمی ۲ + فصل ۱ پیش‌دانشگاهی

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۰ آبان‌ماه ۱۳۹۵

رشته: تجربی و ریاضی

کد آزمون:

۹۵T0721

کد و لینک دانلود سند:

۹۵T0721-P

فایل صوتی مشاوره ای – میان وعده

%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b9%d8%af%d9%87

فایل صوتی مشاوره ای – سرماخوردگی

%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c

جناب آقای میرزا کاظم عسکری – آشنایی با اصول ۱