آزمون اقتصاد – فصل ۱ از بخش ۴

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون شیمی – صفحه ۲۸ تا ۷۵ یازدهم

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون روان شناسی- درس ۶

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

رشته: انسانی

پاسخ تشریحی تست سری ۱۳ منطق – آزمون درس ۷