تمرین ریاضی و آمار- توصیف و نمایش داده ها

تاریخ: ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون عربی تخصصی – درس ۲ و ترجمه درس ۳

تاریخ: ۳ دی ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون زیست شناسی – ۳ و ۴ دوازدهم

تاریخ:

رشته: تجربی

آزمون فیزیک – کار و انرژی + نوسان سری ۱

تاریخ: ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون شیمی – فصل ۲ تا صفحه ۵۴

تاریخ: ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

کلید جمع بندی ترم ۱ دوازدهم

سوالات جمع بندی ترم ۱ دوازدهم

پاسخ تشریحی جمع بندی ترم ۱ دوازدهم