نمونه سؤالات درس هویت اجتماعی (رشته تجربی و ریاضی)

نمونه سؤالات درس سلامت و بهداشت (رشته تجربی و ریاضی و انسانی)

نمونه سؤالات درس مدیریت زندگی و سبک خانواده (رشته تجربی و ریاضی)

نمونه سؤالات درس مطالعات فرهنگی و انسانی (رشته انسانی)

آزمون زبان انگلیسی – درس ۲ دوازدهم – سری۱

تاریخ: ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی و انسانی

آزمون زیست شناسی فصل ۱ و۲ دوازدهم

رشته: تجربی

تمرین ریاضی و آمار۳ (انسانی) – معیارهای گرایش بر مرکز

تاریخ: ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

نامه جلسه پدران پایه دوازدهم – چهارشنبه ۲۷ آذرماه

تکلیف حسابان پایه یازدهم – رشته ریاضی

آزمون جامعه شناسی – مطابق با آزمون شماره ۴ گزینه دو

تاریخ: ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی