آزمون فیزیک – مطابق آزمون ۳ گزینه ۲ (ریاضی)

تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی

توضیح کاربرگ ۳، درس تفکر طراح، سازنده و خلاق / پایه دهم

آزمون جامعه شناسی – دروس ۸ تا ۱۰ دهم

تاریخ: ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون زیست شناسی – تست زیست هفته نهم

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون علوم و فنون – مطابق آزمون ۳ گزینه ۲

تاریخ: ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون هندسه – فصل ۱ درس ۲ هندسه ۳

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۸

رشته: ریاضی

آزمون فیزیک – مطابق آزمون ۳ گزینه ۲ (تجربی)

تاریخ : ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

تمرین شیمی – اسید و باز

تاریخ: ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی، ریاضی

پیش آزمون گزینه دو – جمعه ۱ آذرماه – رشته انسانی