آزمون فیزیک – دینامیک

تاریخ: ۲ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون عربی تخصصی – درس ۳ دهم + درس ۱ دوازدهم

تاریخ: ۲ آبان ۱۳۹۸

رشته: انسانی

برنامه کلاسهای فوق العاده – جمعه ۳ آبان ماه

برنامه_امتحانات_هفتگی_هفته_۰۶

آزمون ریاضی و آمار – شمارش

تاریخ: ۲ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

تمرین فارسی ۲ – آزمون گزینه دو (ستایش و درس ۱)