اسکن فایل کتاب میکرو دین و زندگی پایه -ویژه تمارین دانش آموزان رشته انسانی

آزمون حسابان – جامع تابستان ۹۸

تاریخ: ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی

آزمون ریاضی و آمار – معادلات گویا و گنگ

تاریخ: ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون هفتگی – شماره ۸

تاریخ: ۹ شهریور ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون شیمی – کل کتاب دهم

تاریخ: ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون زیست شناسی – فصل ۲ دوازدهم

تاریخ: ۹ شهریور ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون عربی تخصصی – اعراب و تحلیل صرفی

تاریخ: ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون ریاضی عمومی – جامع مباحث تابستان ۹۸

تاریخ: ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی