برنامه درسی هفته اول مهرماه – پایه دوازدهم

برنامه درسی روز اول مهرماه – پایه دهم

برنامه درسی هفته اول مهرماه – پایه یازدهم

آزمون ریاضی ۳ – هندسه

تاریخ: ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون هندسه – وارون و دترمینان

تاریخ: ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی

آزمون زیست شناسی – کل مباحث تابستان (تا قبل از برنامه مطالعاتی)

تاریخ: ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

برنامه کلاسی سال تحصیلی ۹۸-۹۹

برنامه امتحانات هفتگی – هفته ۰۱

آزمون زیست شناسی – کل مباحث تابستان (تا قبل از برنامه مطالعاتی)

تاریخ: ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

اسکن فایل کتاب میکرو دین و زندگی پایه -ویژه تمارین دانش آموزان رشته انسانی