جلسه بیستم عقاید – دوره ۲۵

شرح زیارت جامعه – جلسه ۸

شرح زیارت جامعه – جلسه ۹

نفرات برتر درسی یازدهم – بهمن ۹۷

نفرات برتر انضباطی یازدهم – بهمن ۹۷

تعطیلی کلاس عقاید روز پنج شنبه ۹۷/۱۲/۲

با سلام

کلاس عقاید امروز (پنجشنبه ۲ اسفند) جهت شرکت دانش آموزان در فعالیت های مربوط به جشن تعطیل است.

تمرین گسسته – تکلیف تستی پایان نیم سال اول

نام درس: گسسته

موضوع: تمرین گسسته – تکلیف تستی پایان نیم سال اول

تاریخ برگزاری آزمون: ۳ دی ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۷T0126

لینک دانلود سند:

آزمون ریاضی و آمار ۳ – انواع تابع

نام درس: ریاضی و آمار

موضوع: آزمون ریاضی و آمار ۳ – انواع تابع

تاریخ برگزاری آزمون:۲ اسفند ماه ۱۳۹۷

رشته: انسانی

کد آزمون:

۹۷T1646

لینک دانلود سند:

آزمون شیمی – محدوده گزینه ۲ (شماره۷)

نام درس: شیمی

موضوع: آزمون شیمی – محدوده گزینه ۲ (شماره۷)

تاریخ برگزاری آزمون: ۲ اسفند ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی و تجربی

کد آزمون:

۹۷T0741

لینک دانلود سند:

آزمون گسسته – محدوده گزینه ۲ (شماره۷)

نام درس: گسسته

موضوع: آزمون گسسته – محدوده گزینه ۲ (شماره۷)

تاریخ برگزاری آزمون: ۱ اسفند ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۷T0134

لینک دانلود سند: