آزمون زبان انگلیسی – درس ۳ دوازدهم

نام درس: زبان انگلیسی

موضوع: آزمون زبان انگلیسی – درس ۳ دوازدهم

تاریخ برگزاری آزمون: ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی، ریاضی، تجربی و انسانی

کد آزمون:

۹۷T0525

لینک دانلود سند:

تمرین گسسته – مجموعه‌ها و گزاره‌ها، سری ۱