اطلاعیه گفتگوی علوم ریاضی – فیزیک (۲) – سه شنبه ۱۶ بهمن ماه – آقای دکتر صفوی