برنامه آزمون های هفتگی هفته ۲۰

آزمون شیمی – محدوده گزینه ۲ (شماره ۶)

نام درس: شیمی

موضوع: آزمون شیمی – محدوده گزینه ۲ (شماره ۶)

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی و تجربی

کد آزمون:

۹۷T0738

لینک دانلود سند:

آزمون علوم و فنون – محدوده گزینه ۲ (شماره ۶)

نام درس: زمین شناسی

موضوع: آزمون علوم و فنون – محدوده گزینه ۲ (شماره ۶)

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۷

رشته: تجربی

کد آزمون:

پاسخنامه علوم و فنون

لینک دانلود سند:

اطلاعیه گفتگوی علوم تجربی (۲) – شنبه ۱۳ بهمن ماه – آقای دکتر حمید اکبری

مسابقه صداگذاری خلاقانه

توصیه هایی جهت فراگیری و کسب مهارت در درس فیزیک