موفقیت دانش آموزان پایه دهم در مسابقات نادکاپ شریف

پاسخ‌نامه تشریحی آزمون آزمایشی شماره ۷ گزینه ۲ سال ۹۵ – رشته ریاضی

پاسخ‌نامه تشریحی آزمون آزمایشی شماره ۷ گزینه ۲ سال ۹۵ – رشته تجربی

پاسخ‌نامه تشریحی آزمون آزمایشی شماره ۷ گزینه ۲ سال ۹۵ – رشته انسانی

ریاضی عمومی-مطابق آزمون آزمایشی شماره۷گزینه۲

نام درس: ریاضی عمومی

موضوع: مطابق آزمون آزمایشی شماره ۷ گزینه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۶

رشته:  تجربی

کد آزمون:

۹۶T1328

لینک دانلود سند:

مطابق آزمون آزمایشی دیفرانسیل شماره۷ گزینه ۲

نام درس: دیفرانسیل

موضوع: مطابق آزمون آزمایشی شماره ۷ گزینه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۶T0837

لینک دانلود سند: