گوش های شما در عذاب است؟

در هر وعده چی می خوریم؟

اتاق کارتان را دوباره بکشید!

آزمون آزمایشی شماره ۷ گزینه ۲- ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۴ – تجربی

موضوع: پاسخ‌نامه تشریحی آزمون آزمایشی شماره ۷ گزینه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۴

رشته: تجربی

لینک دانلود پاسخ‌نامه تشریحی: