افتتاح مدرسه مجازی سلامت

مدرسه مجازی سلامت، مجالی برای ارتقای سواد سلامت دانش آموزان به منظور اتخاذ رفتارهای درست مرتبط با سلامت است. هدف والایی که مأموریت اصلی طب تربیتی در پی تحقق آن است. در این مدرسه نوجوانان با الگوهای مختلف آموزشی اعم از متن، تصویر، چند رسانه ای و … می توانند با مفاهیم، موضوعات و مشکلات مختلف در حیطه های گوناگون سلامت آشنا شده و توانمندی خود را ارتقا بخشند. مدرسه مجازی سلامت، در هر زمان از شبانه روز، برای شما می تواند آموزنده باشد.

“شما می توانید از طریق منوی اصلی واقع در بالای صفحه به این مدرسه ی مجازی وارد شوید.”

روی باز، سفره گشاده

عیب نقاش می کنی، هشدار

دردِ دوا، یا دوای درد