فصل ۴ زیست دوم – هورمون ها و دستگاه درون ریز

نام درس: زیست شناسی

موضوع: فصل ۴ زیست دوم – هورمون ها و دستگاه درون ریز

تاریخ برگزاری آزمون: اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۵T1162

لینک دانلود سند:

فصل ۳ زیست دوم – حواس

نام درس: زیست شناسی

موضوع: فصل ۳ زیست دوم – حواس

تاریخ برگزاری آزمون: اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۵T1161

لینک دانلود سند:

الکتریسیته جاری و فیزیک اتمی

نام درس: فیزیک

موضوع: الکتریسیته جاری و فیزیک اتمی

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: ریاضی تجربی

کد آزمون:

۹۵T0676

لینک دانلود سند:

مطابق آزمون آزمایشی شماره ۷ گزینه ۲

نام درس: گسسته

موضوع: مطابق آزمون آزمایشی شماره ۷ گزینه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۵T01115

لینک دانلود سند:

انتگرال

نام درس: ریاضی عمومی

موضوع: انتگرال

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۵T1335

لینک دانلود سند:

به مناسبت عید نو ، مسابقه کتابخوانی مهر و مدرسه

نتایج مسابقه کتابخوانی “مهر مدرسه”

در مسابقه کتاب‌خوانی مهر مدرسه که در ایام دهه فجر برگزار گردید جناب آقای علیرضا بروجردی دانش آموز کلاس سوم به عنوان نفر برگزیده، انتخاب شدند و به عنوان جایزه یک کارت هدیه ۵۰۰۰۰۰ ریالی به ایشان تعلق گرفت .

کتابخانه و مرکز اطلاعات دبیرستان احسان

قبولی تمام دانش آموزان شرکت کننده در مرحله ی اوّل المپیاد

مطابق آزمون آزمایشی شماره ۷ گزینه ۲

نام درس: زیست شناسی

موضوع: مطابق آزمون آزمایشی شماره ۷ گزینه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۵T1183

لینک دانلود سند: