آزمون جامع هفتگی

تاریخ: ۳ بهمن ۱۳۹۸

رشته: انسانی

پاسخنامه و سؤالات قلم چی – سال ۱۳۹۸

پاسخنامه و سؤالات قلم چی – سال ۱۳۹۷

نمونه سؤالات ترم اول – سال گذشته – پایه دوازدهم (رشته تجربی)

نمونه سؤالات ترم اول – سال گذشته – پایه دوازدهم (رشته ریاضی)

نمونه سؤالات ترم اول – سال گذشته – پایه دوازدهم (رشته انسانی)

سوالات جمع بندی ترم ۱ دوازدهم

پاسخ تشریحی جمع بندی ترم ۱ دوازدهم

آزمون هفتگی – شماره ۱۲

تاریخ: ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون هفتگی – شماره ۸

تاریخ: ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی