آزمون فارسی – مطابق گزینه ۲ شماره ۶

تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۸

رشته : انسانی، تجربی و ریاضی

آزمون زبان انگلیسی – درس ۱ یازدهم

تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۸

رشته: انسانی، تجربی و ریاضی

آزمون جامع هفتگی

تاریخ: ۳ بهمن ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون فیزیک – نوسان و موج

تاریخ: ۳ بهمن ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون زیست شناسی – فصل ۶ یازدهم

تاریخ: ۲ بهمن ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون حسابان – پیوستگی

تاریخ: ۲ بهمن ۱۳۹۸

رشته: ریاضی

پاسخنامه و سؤالات قلم چی – سال ۱۳۹۸

پاسخنامه و سؤالات قلم چی – سال ۱۳۹۷

پاسخ تشریحی جمع بندی دینی ۱۲ ترم ۱

نمونه سؤالات ترم اول – سال گذشته – پایه دوازدهم (رشته تجربی)