آزمون عربی تخصصی – درس ۳ دهم + درس ۱ دوازدهم

تاریخ: ۲ آبان ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون فارسی – دروس ۱تا ۳ دوازدهم

تاریخ: ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی، تجربی و ریاضی

نمونه سوالات آزمون فیزیک دوازدهم

اسکن فایل کتاب میکرو دین و زندگی پایه -ویژه تمارین دانش آموزان رشته انسانی