نمونه سؤالات درس هویت اجتماعی (رشته تجربی و ریاضی)

نمونه سؤالات درس سلامت و بهداشت (رشته تجربی و ریاضی و انسانی)

نمونه سؤالات درس مدیریت زندگی و سبک خانواده (رشته تجربی و ریاضی)

نمونه سؤالات درس مطالعات فرهنگی و انسانی (رشته انسانی)

آزمون عربی تخصصی – درس ۳ دهم + درس ۱ دوازدهم

تاریخ: ۲ آبان ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون فارسی – دروس ۱تا ۳ دوازدهم

تاریخ: ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی، تجربی و ریاضی

نمونه سوالات آزمون فیزیک دوازدهم

اسکن فایل کتاب میکرو دین و زندگی پایه -ویژه تمارین دانش آموزان رشته انسانی