پاسخنامه و سؤالات قلم چی – سال ۱۳۹۸

پاسخنامه و سؤالات قلم چی – سال ۱۳۹۷

پاسخ تشریحی جمع بندی دینی ۱۲ ترم ۱

نمونه سؤالات ترم اول – سال گذشته – پایه دوازدهم (رشته تجربی)

نمونه سؤالات ترم اول – سال گذشته – پایه دوازدهم (رشته ریاضی)

نمونه سؤالات ترم اول – سال گذشته – پایه دوازدهم (رشته انسانی)

تمرین ریاضی و آمار- توصیف و نمایش داده ها

تاریخ: ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون عربی تخصصی – درس ۲ و ترجمه درس ۳

تاریخ: ۳ دی ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون زیست شناسی – ۳ و ۴ دوازدهم

تاریخ:

رشته: تجربی

آزمون فیزیک – کار و انرژی + نوسان سری ۱

تاریخ: ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی