محدوده آزمونهای نیم سال اول پایه دهم

توضیح کاربرگ ۳، درس تفکر طراح، سازنده و خلاق / پایه دهم

برنامه درسی روز اول مهرماه – پایه دهم

توصیه‌هایی برای آزمون جامع

آیین نامه آزمون ها