کوییز درس ۷ منطق-کلید

پاسخنامه آزمون ریاضی و آمار انسانی – تابع و سهمی

پاسخ_تشریحی_تست_چهار_شکل_قیاس_اقترانی

پاسخ تشریحی تست سری ۱۳ منطق – آزمون درس ۷

اقتصاد – مطالعه روز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه

تست سری ۱۲-درس ۷ منطق

پاسخنامه تست سری ۱۰ منطق – درس ۵ و ۶

پاسخنامه تست سری ۹ منطق – درس ۵ و ۶

پاسخنامه تست سری ۸ منطق – درس ۶

نمونه سوال فیزیک دهم – سری ۱