مسابقه کتابخوانی “مادر خوبی ها”

برنامه درسی هفته اول مهر – پیش دانشگاهی

مراسم ختم همسر محترم جناب آقای اکبر تنها

مکان: خیابان شهید عراقی – مسجد الزهرا

زمان: روز جمعه ۹۶/۲/۲۹  –  ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲

ترمودینامیک

نام درس: شیمی

موضوع: ترمودینامیک

تاریخ برگزاری آزمون: ۹ اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: ریاضی تجربی

کد آزمون:

۹۵T0755

لینک دانلود سند:

برنامه امتحانات هفتگی نیمسال دوم