آزمون هندسه۳ – بیضی

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

رشته: ریاضی

آزمون فلسفه و منطق – دروس ۳ تا ۵ فلسفه ۱ و درس ۴ فلسفه ۲

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۸

رشته: انسانی

ویژه دانش آموزان پیش دانشگاهی “خلاصه شیمی-مخصوص دوره جمع بندی”

شبیه‌ساز کنکور همگامان بخش معارف اسلامی