تغییر برنامه امتحانات پایه سوم

در پی تعطیلی روز سه شنبه امتحانات پایه سوم تغییر کرد:

  • امتحانات روز سه شنبه به روز چهارشنبه منتقل می شوند.
  • امتحان زبان فارسی به روز دوشنبه ۲۷ دی زنگ اول منتقل می شود و از زنگ دوم کلاس ها برقرار خواهند بود.
0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

پاسخ دهید