سروده ای از آقای عیسی ثاقب در مدح امام رضا علیه السلام

سروده ای از آقای عیسی ثاقب بخشایش مسئول کتابخانه دبیرستان احسان در مدح امام رضا علیه السلام

 

ای ولیّ خلاق ذُوالمِنَن شاه نیک خو یا اباالحسن

جلوهگر ز روی مُنوّرت ای فروغ هو یا ابالحسن

روشن ای دو چشمان آفتاب از درخشش نور گنبدت

ای غریق بحر عنایتت هر دقیقه زوار مرقدت

سیّدی به امّیدی از وطن رو نمودهام سوی مشهدت

ای تو بهتر از جمله خوبها آمده ببین زائر بدت

ره مگر ندارد به کوی تو هر سیاه رو یا ابالحسن؟

لال و سر به زیرم در این حرم کرده معصیت خاک بر سرم

غرق در خیال و تصوّرم ایستادهام گوشهی حرم

بر کبوتران حریم تو خیره گشته و رشک میبرم

ای خبیر راز پرندگان من مگر کم از یک کبوترم

چون کبوتری خستهپر کنم بغ بغو بغو یا اباالحسن

ای ز بام نُه کاخ آسمان پایهی جلالت بلندتر

افتد از نگاه شُکوه تو تاجِ رفعتِ آسمان ز سر

دسته دسته فوج ملائکه در حریم تو میزنند پر

ایستاده جبریل با ادب در صف خدم اولین نفر

میکند ازین آستانه او کسب آبرو یا ابالحسن

ای تو مایهی مجد ابتدا ای تو علت فخر خاتمه

ای کرم یکی از فضایلت این چنین شناسد تو را همه

بر مُحبّ ذات مقدّست از عذاب دوزخ چه واهمه؟

میشود نگاهی به من کنی، ای رئوف اولاد فاطمه؟

کن به یک نظر زخم سینه را از کرم رفو یا ابالحسن

کاش تا خودت ضامنم شوی آهوی بیابانیم کنی

بر سرم کشی دست مرحمت لطف خویش ارزانیم کنی

داغِ عزّتِ «خادم الرضا» نقشِ رویِ پیشانیم کنی

من که زائر کربلا شدم، میشود خراسانیم کنی؟

با شما برآورده میشود چون هر آرزو یا اباالحسن

ای هماره جان جهانیان غرق رحمت بیکرانهات

عطر و بوی شش گوشه میدهد گوشه گوشهی آستانهات

شاهدی که حتی به کربلا میگرفت این دل بهانهات

کربلائیم میکند کنون نغمههای نقّارهخانهات

این صدا مگر بهر جدّ تو گشته نوحه گو یاابالحسن

در مصیبت جدّ اطهرت بودهای تو پیوسته سوگوار

میسرود دِعبِل برای تو در رثای او شعر آبدار

میسرود و میخواند و میگرفت از دو دیدهات دُرّ شاهوار

شد ز کثرت گریه عاقبت پلکهای چشم تو زخمدار

روی خود نمودی هماره با اشک شستشو یاابالحسن

اوّلِ محرَّم که نوحهخوان سر کند دمِ«وا غریب» را

خوانَد ابتدا نقل از شما آن حدیث «یابن الشبیب» را

میکشد به بزم عزا سپس پای روضههای عجیب را

تارهای «شَیبُ الخَضیب»را،خاکهای «خَدُّالتَّریب»را

پاره میشود بغض در گلو از غم گلو یاابالحسن

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

دیدگاهتان را بنویسید