🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴

فاطمیه دوم

🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴

🔹سه شنبه ٨ بهمن از ساعت ٢٠:٣٠

👈توسل توسط  :

آقاى حمید فارسى

👈سخنرانى:

حجه الاسلام و المسلمین شیخ صادق فائق

👈مرثیه سرایى و عزادارى:

آقایان کاظم غفارنژاد

محمد باغکى

🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴

چهارشنبه ٩ بهمن از ساعت ١٠:٣٠ صبح به همراه دسته عزادارى آقایان

🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴

👈توسل توسط  :

آقاى مهدى صدقى

👈سخنرانى:

حجه الاسلام و المسلمین شیخ حسن قاسمى

👈مرثیه سرایى و دسته عزادارى :

آقایان محسن عرب خالقى

کاظم غفار نژاد

على حاجى شمس

‼️بانوان محترم بعد از نماز جماعت و در هنگام حرکت دسته از فرمایشات جناب حجه الاسلام و المسلمین سید رضا هاشمى گلپایگانى بهره مند خواهند بود.

‼️به جهت اقامه ى نماز جماعت ظهر و عصر در میانه ى برنامه و قبل از حرکت دسته، لطفاً حتى الامکان با وضو در مجلس حاضر شوید

♦️آدرس: میدان هروى- بلوار گلزار جنوبى(پناهى نیا) – خ توحیدى غربى – دبیرستان احسان