🏴🏴🏴

ای گشته به حق فانی فرمانده ایرانی
جا دارد اگر نازد بر نام تو ایرانی

کفتار به رقص آید چون شیر ز پا افتد
کفتار ز قتل شیر افتد به پشیمانی

سرمشق خود از قاسم بگرفته ای و باید
شهد عسل از نووک شمشیر تو بستانی

مختار صفت کشتی صد حرمله و صد شمر
بر خون تو شد تشنه خونریزترین جانی

یک عمر به راه دین شد جهد و تلاش تو
ارزانی حق کردی دست و سر و پیشانی

از قاتل تو گیریم با عزم تقاصی سخت
در راه حقیقت نیست چون آخر و پایانی

تا حق طلبی زنده ست تا شور و شرف باقیست
پاینده بود نامت سردار سلیمانی

🏴🏴🏴

◾️سروده ی جناب آقای “عیسی ثاقب”، مسئول کتابخانه دبیرستان احسان