آزمون ریاضی و آمار ۳ – مدل سازی و دنباله ها دوره (۲)

نام درس: ریاضی و آمار

موضوع: آزمون ریاضی و آمار ۳ – مدل سازی و دنباله ها دوره (۲)

تاریخ برگزاری آزمون:۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۷

رشته: انسانی

کد آزمون:

۹۷T1644

لینک دانلود سند:

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

دیدگاهتان را بنویسید