آزمون گسسته – احاطه گری و ترکیبیات

نام درس: گسسته

موضوع: آزمون گسسته – احاطه گری و ترکیبیات

تاریخ برگزاری آزمون: ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۷T0133

لینک دانلود سند:

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

دیدگاهتان را بنویسید