مراسم آغاز سال تحصیلی ۹۸-۹۷

🔴با موضوع: انتقال تجربه برای انگیزش تحصیلی-شغلی🔴

با حضور جناب آقایان

▪️دکتر میثم توکلی بینا، هیئت علمی انجمن حکمت و فلسفه ایران

▪️دکتر محمد هادی مستفید (فارغ التحصیل دوره ۸ احسان)، رشته ریاضی محض، مدرس دانشگاه شریف

▪️دکتر عماد قائنی (فارغ التحصیل دوره ۲ احسان)، رشته مدیریت منابع انسانی، کارآفرین

و حضور آنلاین 📡

◽️دکتر محمد کاظم سرپولکی (فارغ التحصیل دوره ۱۴ احسان)، رزیدنت جراحی مغز و اعصاب، دانشگاه تهران

◽️دکتر مهدی رازافشا (فارغ التحصیل دوره ۱ احسان)، نوروسایکایتری، هیئت علمی دانشگاه هاروارد