برنامه پیشنهادی برنامه ریزی مطالعه در ایام ماه مبارک رمضان

جدول پیوست برنامه پیشنهادی برنامه مطالعه در ایام ماه مبارک رمضان، برای روزهای معمولی و روزهای امتحان است.
امید که در این ایام با برنامه ریزی مناسب هم لطمه ای به برنامه درسی وارد نشود و هم از برکات این ماه بهره مند شویم.
برنامه مطالعه در ماه رمضان

 
0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

پاسخ دهید