گزارش مسابقات نادکاپ شریف

پس از ۲ ماه تلاش بی وقفه و سختی ثبت نام بالاخره روز مسابقه فرا رسید. راس ساعت ۹ در ورزشگاه دانشگاه شریف ، تمام تیم ها آماده شدند برای مسابقه دادن در رشته های خودشان. عده ای روبات فوتبالیست خود را درست میکردند،عده ای جنگجو، عده ای آتش نشان و عده ای هم شئ جمع کن مغناطیسی…..

خلاصه در ۱۲ رشته روباتیک آماده مسابقه می شدند. گروه ما و صانعی آخرین تست های مکانیکی و برنامه نویسی خود را برای روبات هایمان انجام می دادیم. ساعت ۱۰ و ۳۰ نوبت گروه ما و ساعت ۱۱ و ۴۵ هم نوبت گروه صانعی بود…

در ابتدا تمام تست ها و سازه هایمان اوکی بود اما وقتی تیم ما وارد مسابقه شد، روی زمین لیز میخورد و میچرخید.

در دور اول هم برای تیم ما و هم تیم صانعی و هم کل تیم های شی جمع کن مغناطیسی خطا گرفتند. اما آخرین تیم که shiraz Robot بود توانست کل زمین را در ۲۴ ثانیه برود.

پس از تست اول نشستم و تمام سازه هایم را محکم تر بستم طوری که ابدا تکان نخورد ساعت ۱۵ نوبت ما شد. بهتر از دفعه اول رفتیم و توانستیم دو تا مانع را هم برداریم اما نشد به خط پایان برسیم.

داور برایمان “نصف مسیر” ثبت کرد و دوم شدیم نوبت بعدی گروه Barsava بود که توانست کل مسیر را در ۲۰ ثانیه طی کند و رتبه دوم ما را تبدیل به سوم کرد.

در آخر هم نوبت گروه صانعی شد اما آنان نتوانستند حرکت بکنند (در حالیکه واقعا از لحاظ سازه از ما بهتر بودند) خلاصه پس از اتمام مسابقه در ساعت ۱۷:

رتبه ۱ : Barsava

رتبه٢ : Shiraz Robot

رتبه ۳ : Ehsan 24-Robot

محمد حسین فلاحتی

در این مسابقات دو گروه از مدرسه احسان شرکت کردند که به ترتیب سوم و پنجم شدند:

گروه ۱ : آقایان فلاحتی، شیخ الاسلامی و محمد شفیع

گروه ۲: آقایان صانعی، عارف ورشوچی و کیانی