فیزیک – تمرین دوره ای شماره ۵ (کل نور و دینامیک و کار و انرژی)

نام درس: فیزیک

(موضوع: تمرین دوره ای شماره ۵ (کل نور و دینامیک و کار و انرژی

تاریخ برگزاری آزمون: ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی و تجربی

کد آزمون:

۹۶T0684

لینک دانلود سند:

 
0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

پاسخ دهید