نتایج نهایی قبولی دانش آموزان دوره ۲۳ – رشته ریاضی

نام و نام خانوادگیقبولی
محمد علی محمدخانیمهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه
سید محمد رضا تیموریمهندسی عمران|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه
علی توسلی‌نیا
مهندسی معماری|دانشگاه تهران | روزانه
معین میرعارفینمهندسی معماری|دانشگاه تهران | روزانه
محمد صالح مستانی
علوم کامپیوتر|دانشگاه تهران | روزانه
محمد رضا سرشارمهندسی برق|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه
احمد رضا کنگاوری
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران | روزانه
احسان کهتری
مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه
سروش لطفی
مهندسی مکانیک|دانشگاه تهران | روزانه
محمد علی شایع‌اول
مهندسی معماری|دانشگاه تهران | روزانه
محمد یاسر حاجیان
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | روزانه
امیر عطا عجمی
مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه
سید حسین حاجی میرزایی
مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه
محمد لعل‌فام
مهندسی ساخت وتولید|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه
مجتبی سعید
مهندسی صنایع|دانشگاه تهران | روزانه
محمد مهدی شهیدی
مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانه
امیر ترکاشوند
اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبایی -تهران | روزانه
امیر علی عجمیمهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانه
قاسم اسدی
اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه
محمد امین همایون‌فردروانشناسی|دانشگاه تهران | روزانه
مهدی قیدی‌نژاد
مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران | روزانه
مهدی یزدانیه
اقتصاد|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | روزانه

نتایج نهایی قبولی دانش آموزان دوره ۲۳ – رشته تجربی

نام و نام خانوادگیقبولی
سید طاها میرآقایی
دندانپزشکی|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
امیرحسین نصراللهی زاده
دندانپزشکی|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
حمید رضا یگانه مقدمپزشکی|دانشگاه شاهد-تهران
محمد مهدی تنهاپور
داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
علی چگونیان
شنوایی شناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه
علی شکریدندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان
محمد فرزام محمدی شهرابیزمین شناسی|دانشگاه تهران | روزانه

نتایج نهایی قبولی دانش آموزان دوره ۲۳ – رشته انسانی

نام و نام خانوادگیقبولی
سید حسین سعادت بهشتی
روانشناسی|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | روزانه
علیرضا خندان
حقوق|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | روزانه
محمد رضا مبارکیحقوق|دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
محمد محسن مقدم
مشاوره|دانشگاه تهران | روزانه
محمد امین توتونچیان
حقوق|دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
محمد صادق گوهری
حسابداری|دانشگاه تهران | روزانه
آرش باقریحقوق|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
مهدی حاجی محمد علی
روانشناسی|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
محمد رضا حسینی مهر
حقوق|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
علی رضا عبدالعلی سربندیزبان وادبیات فارسی|دانشگاه علامه طباطبایی -تهران | روزانه