نتایج نهایی قبولی دانش آموزان دوره ۲۲ – رشته ریاضی – فیزیک

نام و نام خانوادگیرتبه در سهمیهقبولی
سجاد ریحانی
۸
مهندسی کامپیوتر | دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه
حمیدرضا شریف زاده
۳۶
مهندسی کامپیوتر | دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه
رهام رحیمی
۸۲
مهندسی برق | دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه
محمد مهدی چیذری
۹۶
مهندسی کامپیوتر | دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | روزانه
محمدرضا شگفتی
۱۰۳
مهندسی صنایع | دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه
محمد مجتبی ابراهیم پور
۱۶۴
مهندسی مکانیک | دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه
حسین عطائی
۲۰۹
مهندسی برق | دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه
ابوالفضل عرشی
۲۸۵
مهندسی مکانیک | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران | روزانه
علیرضا شریف
۳۴۰
مهندسی کامپیوتر | دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه
حمید نوید
۳۷۵
علوم مهندسی | دانشگاه تهران | روزانه
مهدی شرافت
۳۹۷
مهندسی صنایع | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانه
محمد امین میرزائی
۴۱۰
مهندسی صنایع | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانه
سعید واعظی جزئی
۴۲۱
مهندسی کامپیوتر | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
امیر مهدی کلانتریان
۴۴۹
مهندسی عمران | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران | روزانه
محمد حسین اکبر
۵۷۹
مهندسی برق | دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه
علی رحمانی
۸۵۲
مهندسی صنایع | دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه
محمد علی نوروز شاد
۹۹۴
مهندسی برق | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران | روزانه
صدرا زاده خامنه
۱۰۳۱
مهندسی کامپیوتر | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
عرفان اصفهانیان
۱۰۷۵
مهندسی کامپیوتر | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانه
علیرضا بروجردی
۱۰۸۳
مهندسی کامپیوتر | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانه
حسام بزاززادگان
۱۱۱۰
مهندسی عمران | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
سید علی رضوی نواب توسلی
۱۲۳۴
مهندسی عمران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه
مجتبی عطائیان
۱۲۷۴
مهندسی صنایع | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران | روزانه
شایان گوهرچی
۱۸۸۶
مهندسی عمران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانه

نتایج نهایی قبولی دانش آموزان دوره ۲۲ – رشته تجربی

نام و نام خانوادگیرتبه در سهمیهقبولی
امیر مهدی امام جمعه شهیدی
۹۱
پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه
محمد رضا کاشفی باهر
۱۲۰
دندانپزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه
علی خاموشی
۲۵۵
دندانپزشکی | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
محمد سینا میرجانی
۹۰۱
پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه
سیدامیرمهدی فروغی
۱۷۵۴
داروسازی | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه

نتایج نهایی قبولی دانش آموزان دوره ۲۲ – رشته انسانی

نام و نام خانوادگیرتبه در سهمیهقبولی
علی کلانترزاده
۳۴
روانشناسی | دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | روزانه
ابوالفضل گل‌پور
۷۰
مدیریت بازرگانی | دانشگاه تهران | روزانه
محمد مجتبی حبیب اللهی محمد آبادی
۱۸۹
حقوق | دانشگاه علامه طباطبایی -تهران | روزانه
محمد جواد حسنی امجد
۱۹۲
حقوق | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
احسان عصار
۲۵۱
مشاوره | دانشگاه تهران | روزانه
محمد ظفرمند
۲۶۷
مشاوره | دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | روزانه
محمد جواد لاری
۳۴۸
حسابداری | دانشگاه تهران | روزانه
علی محمدی
۶۰۹
مشاوره | دانشگاه علامه طباطبایی -تهران | روزانه