نتایج نهایی قبولی دانش آموزان دوره ۲۲ – رشته ریاضی – فیزیک

نام و نام خانوادگیقبولی
سجاد ریحانی
مهندسی کامپیوتر | دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه
حمیدرضا شریف زاده
مهندسی کامپیوتر | دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه
رهام رحیمی
مهندسی برق | دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه
محمد مهدی چیذری
مهندسی کامپیوتر | دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | روزانه
محمدرضا شگفتی
مهندسی صنایع | دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانه
محمد مجتبی ابراهیم پور
مهندسی مکانیک | دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه
حسین عطائی
مهندسی برق | دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه
ابوالفضل عرشی
مهندسی مکانیک | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران | روزانه
علیرضا شریف
مهندسی کامپیوتر | دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه
حمید نوید
علوم مهندسی | دانشگاه تهران | روزانه
مهدی شرافت
مهندسی صنایع | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانه
محمد امین میرزائی
مهندسی صنایع | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانه
سعید واعظی جزئی
مهندسی کامپیوتر | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
امیر مهدی کلانتریان
مهندسی عمران | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران | روزانه
محمد حسین اکبر
مهندسی برق | دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه
علی رحمانی
مهندسی صنایع | دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه
محمد علی نوروز شاد
مهندسی برق | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران | روزانه
صدرا زاده خامنه
مهندسی کامپیوتر | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
عرفان اصفهانیان
مهندسی کامپیوتر | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانه
علیرضا بروجردی
مهندسی کامپیوتر | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانه
حسام بزاززادگان
مهندسی عمران | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
سید علی رضوی نواب توسلی
مهندسی عمران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه
مجتبی عطائیان
مهندسی صنایع | دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران | روزانه
شایان گوهرچی
مهندسی عمران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانه

نتایج نهایی قبولی دانش آموزان دوره ۲۲ – رشته تجربی

نام و نام خانوادگیقبولی
امیر مهدی امام جمعه شهیدی
پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه
محمد رضا کاشفی باهر
دندانپزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه
علی خاموشی
دندانپزشکی | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
محمد سینا میرجانی
پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه
سیدامیرمهدی فروغی
داروسازی | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه

نتایج نهایی قبولی دانش آموزان دوره ۲۲ – رشته انسانی

نام و نام خانوادگیقبولی
علی کلانترزاده
روانشناسی | دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | روزانه
ابوالفضل گل‌پور
مدیریت بازرگانی | دانشگاه تهران | روزانه
محمد مجتبی حبیب اللهی محمد آبادی
حقوق | دانشگاه علامه طباطبایی -تهران | روزانه
محمد جواد حسنی امجد
حقوق | دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
احسان عصار
مشاوره | دانشگاه تهران | روزانه
محمد ظفرمند
مشاوره | دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | روزانه
محمد جواد لاری
حسابداری | دانشگاه تهران | روزانه
علی محمدی
مشاوره | دانشگاه علامه طباطبایی -تهران | روزانه