مرکز آموزش

دانستنی های آموزشی

جناب آقای سهیلی

در سال ۱۳۸۲ مرکز آموزش دبیرستان احسان تأسیس شد. این امر با توجه به تغییر نگرش نسبت به مفاهیم و روش‌های آموزش و یادگیری در سال‌های اخیر و هم‌چنین افزایش ابزارهای مربوط به این عناوین، صورت گرفت.

برخی اهداف تشکیل این نهاد عبارتند‌از: 

– برخورد تخصصی و روزآمد با آموزش و یادگیری و به کارگیری آن در مدرسه. 

– نهادینه و به روز کردن امور آموزشی در روند‌ تحصیلی دانش‌آموزان. 

– ترسیم حرکت آموزشی کل مدرسه. 

– تهیه‌ی مستندات آموزشی. 

– دانش‌افزایی معلمان، دانش‌آموزان و والدین در حیطه‌ی آموزش و یادگیری. 

در راستای تحقق این اهداف، نهاد آموزش فعالیت‌های متنوع و متعددی را انجام می‌دهد که برخی از آن‌ها از این قرارند: 

– برنامه‌ریزی درسی مدرسه. 

– تنظیم تقویم اجرایی آموزشی هر دوره در ابتدای سال تحصیلی. 

– تعیین ملاک گزینش علمی دانش‌آموزان. 

– تنظیم جدول پیشرفت دروس در ابتدای هر سال تحصیلی و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن. 

– ارائه‌ی مبانی، اهداف و راه‌کارهای آموزشی به معلمان. 

– ارائه‌ی روش‌های جدید در مورد طراحی تکلیف، انجام و بازدید آن. 

– تحلیل آزمون‌های دروس اختصاصی و ارائه آن به معلمان. 

– تشکیل پرونده‌ی تحصیلی دانش‌آموزان و بررسی مستمر عملکرد تحصیلی آنان. 

– تهیه‌ی مستندات آموزشی به منظور هدایت تحصیلی دانش‌آموزان. 

– دریافت طرح درس از دبیران و مستند سازی آن. 

– انجام تست‌های مهارت آموزشی و اضطراب آزمون به منظور استفاده از نتایج آن در مشاوره‌های آموزشی. 

© تمامی حقوق کپی رایت مطالب برای وب سایت دوره دوم متوسطه احسان ««محفوظ»» است.