• نشست تخصصی علوم انسانی - استاد سیّد مهدی شجاعی

  • نشست تخصصی علوم انسانی - دکتر مجید تفرشی

  • میدان تیر پایه دهم - دوشنبه ۱۴ اسفند ماه

  • فینال مسابقه بسکتبال معلّمین و پیش دانشگاهی

  • فینال مسابقه فوتبال معلّمین و پیش دانشگاهی

  • جلسه معلّمین - ۱۷ دی ماه ۱۳۹۶